مقصود از فلسفه اشراق

ش)تعدادصفحات:24مقصود از فلسفه اشراقبدون هیچ شکی آموزه توحید را در میان همه فلاسفه اشراقی که در بستر تمدن یونان و در بستر تمدن اسلام پا به عرصه ظهور نهاده اند بصورت کاملاً روشن می بینیم ، برای اثبات این مطلب، مباحث زیر را پیگیری می کنیم.یکی از اصطلاحاتی که در مطالعات فلسفی بسیار جلب توجه می کند،کلمه یا اصطلاح اشراق است .اشراق بر وزن افعال، مصدر، اشرق، است یعنی تابش، با توجه به معنی لغوی فوق می توان فلسفه اشراق را فلسفه ای دانست که متکی بر پرتوها و تابش های فطری و شهودی است که با عنایت خداوند این جرقه ها بر قلب انسان مستعد می تابد.بعضی از محققین معتقدند ، اشراق اسم مصدر و به

بهبود روش حفاظت واحد برای حفاظت خطوط جبران شده با خازن سری

باشد و در فايل اصلي بهبود روش حفاظت واحد برای حفاظت خطوط جبران شده با خازن سری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بهبود روش حفاظت واحد برای حفاظت خطوط جبران شده با خازن سری : در این مقاله، روشی تركیبی برای بهبود حفاظت واحدخط جبران شده با خازن سری ارائه گردیده است . روش پیشنهادی علاوه بر داشتن مزایای سایر روش های حفاظتواحد مبتنی بر رله های دیستانس، برخی از مشكلات آنها را كهدر نتیجه ی معیوب بودن كانال ارتباطی و یا خارج بودن خازنایجاد می شود نیز برطرف م ی سازد. ضمن آنكه تنظیم درنظرگرفته شده برای زون ها در این روش عملكرد بهتری نسبت بهتنظیم متداول ( بر اساس امپدانس كاهش یافته خط ) دارد.روش پیشنهادی در یك سیستم نمونه شبیه سازی شده است .نتایج ش بیه سازی نشان ده

جزوه روش های پیشرفته تکمیل نانو دانشگاه امیرکبیر

ي باشد و در فايل اصلي جزوه روش های پیشرفته تکمیل نانو دانشگاه امیرکبیر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن جزوه روش های پیشرفته تکمیل نانو دانشگاه امیرکبیر : جزوه حاضر،جزوه روش های پیشرفته تکمیل نانو دانشگاه امیرکبیر بوده و در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نساجی گرایش ساختار های نانو لیفی تدریس می شود و جزوه بسیار کاملی و کاربردی جهت یادگیری درس و انجام پروژه های تکمیلی می باشد و مربوط به ترم 94-95 است.