تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

اهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی داشنكده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های كشور- ارائه ی الگو بوده است. اهداف ویژه این تحقیق نیز به شرح زیر است.1توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از مشخصات فردی در مدیران تحت بررسی2توصیف آماری داده های مربوط به هوش عاطفی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی3توصیف آماری داده های مربوط به مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی4توصیف آماری داده های مربوط به راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی5تعیین رابطه بین هوش عاطفی با راهبرد راه حل گرا در مدیران تحت بررسی6تعیین رابطه بین هوش عا

تحقیق سرقت و عوامل مؤثر در ارتکاب جرم سرقت

ل مؤثر در ارتکاب جرم سرقتاین فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشدقالب: Wordتعداد صفحات: 116توضیحات:چکیدهجرم هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند و دولت را در اجرای سیاست های اقتصادی با مشکل مواجه می سازد. نظریه جرم عقلانی، جرم را یک فعالیت اقتصادی می داند و بر اثر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرم تاکید دارد. این مقاله با هدف بررسی اثر متفاوت بیکاری و فقر به همراه عوامل اجتماعی و ریسک و خطر بر جرایم سرقت و مواد مخدر انجام شده است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. نتایج ای

مدل کنترل پیشگویانه منابع PV در سیستم توزیع DC هوشمند :ردیابی نقطه حداکثر توان و کنترل دروپ

redictive Control of PV Sources in a Smart DC Distribution System: Maximum Power Point Tracking and Droop Controlعنوان فارسی مقاله:مدل کنترل پیشگویانه منابع PV در سیستم توزیع DC هوشمند :ردیابی نقطه حداکثر توان و کنترل دروپسال انتشار:2014تعداد صفحات انگلیسی:9تعداد صفحات فارسی:28AbstractIn a dc distribution system, where multiple power sources supply a common bus, current sharing is an important issue. When renewable energy resources are considered, such as photovoltaic (PV), dc/dc converters are needed to decouple the source voltage, which can vary due to operating conditions and maximum power point tracking (MPPT), from the dc bus voltage. Since different sources may have different power delivery capacities that may vary with time, coordination of the interface to the bus is of paramount importance to ensure reliable system operation. Further, since these sources are most likely distributed throughout the system, distributed controls are needed to ensure a robust and fault tolerant control system. This paper presents