کارشناسی برق قدرت، خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کارشناسی برق قدرت, خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG) :

پایان نامه کارشناسی برق قدرت, خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)
کارشناسی برق قدرت, خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)
فهرست مطالب
فصل اول
منابع تولید پراکنده
1-1- مقدمه 2
1-2- تعریف تولیدات پراکنده 3
1-2-1- هدف 3
1-2-2- مکان 4
1-2-3- مقادیر نامی 5
1-2-5- فناوری 6
1-2-6- عوامل محیطی 7
1-2-7-روش بهره برداری 8
1-2-8- مالکیت 8
1-2-9- سهم تولیدات پراکنده 9
1-3-معرفی انواع تولیدات پراکنده 10
1-3-1- توربینهای بادی 10
1-3-2 واحدهای آبی کوچک 11
1-3-3- پیلهای سوختی 11
1-3-4- بیوماس 11
1-3-5- فتوولتائیک 12
1-3-6- انرژی گرمایی خورشیدی 12
1-3-7- دیزل ژنراتور 12
1-3-8- میکروتوربین 13
1-3-9- چرخ لنگر 13
1-3-10- توربین های گازی 13
1-4-تأثیر DG بر شبکه توزیع 15
1-4-1- ساختار شبکه توزیع 15
1-4-2- تأثیر DC بر ولتاژ سیستم توزیع 15
1-4-3- تأثیر DG بر کیفیت توان سیستم توزیع 16
1-4-4- تأثیر DG بر قدرت اتصال کوتاه شبکه 17
1-4-5- تأثیر DG بر سیستم حفاظت شبکه توزیع 18
1-4-6- قابلیت اطمینان 19
1-4-7- ارزیابی کیفی کارآیی مولدهای DG در شبکه 19
1-4-8- شاخص بهبود پروفیل ولتاژ 19
1-4-9- شاخص کاهش تلفات 20
1-4-10- شاخص کاهش آلاینده های جو 21
1-5- روش های مکان یابی DG 22
1-5-1- روش های تحلیلی 22
1-5-2- روش های مبتنی بر برنامه ریزی عددی 23
1-5-3- روش های مبتنی بر هوش مصنوعی 24
1-5-4- روش های ابتکاری 24
1-6- جمع بندی 25
فصل دوم
روشهای جایابی بهینه خازن
2-1- مقدمه 27
2-2- دسته بندی روشهای جایابی بهینه خازن 27
2-2-1-روشهای تحلیلی 27
2-2-1-1- نمونه ای یک روش تحلیلی 29
2-2-2- روشهای برنامه ریزی عددی 33
2-2-3- روشهای ابتکاری 34
2-2-4- روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی 36
2-2-4-1- روش جستجو تابو 36
شکل 2-5 –فلوچارت حل به روش تابو 39
2-2-4-2- استفاده از تئوری مجموعه های فازی 40
2-2-4-2-1- نظریه مجموعه های فازی 40
2-2-4-2-2- تعریف اساس و عمگرهای مجوعه های فازی 41
2-2-4-2-3- روش منطق فازی 42
2-2-4-3- روش آبکاری فولاد 43
2-2-4-4- الگوریتم ژنتیک 46
2-2-4-4-1- پیدایش الگوریتم ژنتیک 46
2-2-4-4-2- مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک 47
2-2-4-5- شبکه های عصبی مصنوعی 51
2-3- انتخاب روش مناسب 52
2-3-1- نوع مساله جایابی خازن 53
2-3-2- پیچیدگی مساله 53
2-3-3- دقت نتایج 53
2-3-4- عملی بودن 54
فصل سوم
تاثیر منابع تولید پراکنده در شبکه های فشار متوسط
3-1-مقدمه 56
3-2-مطالعه بر روی یک شبکه نمونه 57
نتیجه گیری 64
مراجع 65

مقدمه
در سالهای اخیر اقدامات مختلفی برای بهینه سازی و تغییر سیستم های قدرت از ساختار جدیدی تحت عنوان " تجدید ساختار " صورت گرفته است.
محدود شدن شبکه های توزیع بین تولید و انتقال از یک سو و مراکز بار از سویی دیگر آن را تبدیل به یک شبکه پسیو نموده است. لیکن استفاده ازواحدهای تولیدی کوچک (تولیدات پراکنده ) همچون توربینهای گازی, بادی, پیلهای سوختی و. .. در سالهای اخیر باعث تغییر وضعیت این شبکه از یک شبکه پسیو به یک شبکه اکتیو گردیده است.
تحقیقات انجام شده توسط EPRI نشان می دهد که تا سال 2010 نزدیک به 25 درصد تولیدات را, تولیدات پراکنده تشکیل خواهند داد که این رقم طبق تحقیقات NGF تا 30 درصد نیز پیش بینی شده است. بنابراین باید دید چه عواملی سبب شده تا نظریه تولیدات پراکنده به وجود آید؟
شاید مهمترین مزیت, نزدیکی به مصرف کننده و در نتیجه کاهش و یا حذف هزینه های مربوط به انتقال و توزیع باشد. در کنار آن می توان به حذف محدودیت مکانی و جغرافیایی تولیدات کوچک نسبت به نیروگاه های بزرگ, عدم نیاز به ریسک بالا, زمان نصب کمتر, محیط زیست پاکتر, کیفیت و قابلیت اطمینان بیشتر, پیشرفت تکنولوژی در زمینه ساخت ژنراتورهای کوچک با توان تولیدی بالاو استفاده از انرژیهای تجدیدناپذیر مانند باد و خورشید اشاره کرد.
استفاده از تولیدات پراکنده سوالاتی, در رابطه با تاثیر آنها بر سیستم های کنترل و بهره برداری شبکه های توزیع را در ذهن تعریف جامع و کاملی از تولیدات پراکنده, با ملامحظه تعدادی عوامل کلیدی می باشد.
در قسمت دوم مقاله به معرفی اجمالی انواع تولیدات پراکنده پرداخته می شود.

لینک کمکی