مقاله تحلیل پایداری بلند مدت ولتاژ ژنراتور های بادی سرعت متغییر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحلیل پایداری بلند مدت ولتاژ ژنراتور های بادی سرعت متغییر :


سال انتشار :2014

تعداد صفحات انگلیسی:9

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد:27Abstract


This paper presents the impacts caused by the integration of variable speed wind turbines on long-term voltage stability. The technologies used are fully rated converter (FRC) and doubly fed induction generator (DFIG) with two control strategies: grid-side converter (GSC) at unity power factor, which is usually adopted, and GSC controlling reactive power. Also, this paper considers wind turbines capability curves and its variable limits, since they are subject to several limitations that changes with the operating point and wind speed. This study also considers the dynamic models of over excitation limiter (OEL) and on-load tap changers (OLTC) combined with static and dynamic loads using time domain simulations. Different penetration levels of wind generation are analyzed. The results show that long-term voltage stability can be improved when GSC of DFIG is controlling reactive power. Moreover, the capability curve plays an important role in this analysis since reactive power is a key requirement to maintain voltage stability


چکیده

این مقاله تاثیر های ایجاد شده بوسیله یکپارچه سازی توربین های بادی سرعت متغییر بر روی پایداری بلند مدت ولتاژ را ارائه میدهد. تکنولوژی های استفاده شده, کانورتر های ظرفیت کامل (FRC) و ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه(DFIG) با دو استراتژی کنترلی شامل کانورتر سمت شبکه (GSC) در ضریب توان واحد که معمولا مورد استفاده قرار میگیرد و کنترل توان راکتیو GSCهستند. این مقاله همچنین منحنی های ظرفیت توربین بادی و قیود متغییر آن را از آنجایی که آنها در معرض چندین قید قرار درند که با نقطه کار و سرعت باد تغییر میکنند را مورد بررسی قرار میدهد.این مقاله همچنین مدل محدود کننده فوق تحریک (OEL) و تپ چنجر روی بار (OLTC) که با بارهای استاتیکی و دینامیکی ترکیب شده است را با استفاده از شبیه سازی حوزه زمان مورد بررسی قرار میدهد.نتایج نشان میدهد که پایداری بلند مدت ولتاژ زمانی که GSC, DFIG توان راکتیو را کنترل میکنند میتواند بهبود پیدا کند.علاوه بر این از آنجایکه توان راکتیو یک نیازمندی کلیدی در حفظ پایداری ولتاژ است منحنی ظرفیت نقش مهمی در این آنالیز دارد.

لینک کمکی