بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران :

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند , وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد , مرتکب باید ( مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت ) باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی (رفتار مجرمانه ) است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس ( برداشت و تصاحب) و در تصرف غیر قانونی (استعمال , استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز ) است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود , ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول , موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند , زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید , با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم , مداخله انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ,نه اختلاس .فرمت فایل word(قابل ویرایش)

تعدادصفحات:30

مقدمه :

بحث و بررسی

2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :

الف ) رفتار مجرمانه

یک ) رفتار مجرمانه اختلاس

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز :

منابع:

پی نوشتها :

دو) شرط تسلیم قبلی مال

سه ) تعلق مال به دولت :

ج ) نتیجه مجرمانه

د) وصف و خصوصیت مرتکب

یک ) مفهوم مستخدم دولت :

دو ) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت

)رکن معنوی

الف ) رکن معنوی اختلاس :

ب ) رکن معنوی تصرف غیر قانونی

نتیجه گیری :


لینک کمکی