بررسی كارایی بازار سرمایه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی کارایی بازار سرمایه :

فرمت فایل word(قابل ویرایش)

تعدادصفحات:60

بررسی کارایی بازار سرمایه ....

تعریف موضوع

فرضیات تحقیق :

استفاده کنندگان از تحقیق

قلمرو تحقیق

هدف و علت انتخاب موضوع

تعریف واژه ها و اصطلاحات :

محدودیت های تحقیق

روش تحقیق

مقدمه

پیشینه تحقیق :

بازار و انواع طبقه بندی آن

بازار سهام

سرمایه گذاری و روشهای آن :

روشهای سرمایه گذاری

روش اصولی

روش نموداری

نظریه نوین پرتفوی اوراق بهادار

مدلهای مختلف رفتار قیمت سهام

مدل بازده مورد انتظاریا مدل Fair game

مدل Submartingale

مدل گشت تصادفی

فرضیه بازار کارا

ویژگیهای بازار کارا

انواع کارائی

کارائی تخصیصی

کارائی عملیاتی

کارائی اطلاعاتی

سطوح مختلف کارائی اطلاعاتی

شکل ضعیف کارایی

شکل نیمه قوی کارائی

شکل قوی کارائی

رابطه بین سطوح مختلف کارائی

انواع تحلیل ها در بازار سرمایه

اطلاعات و کارائی

جامعه و نمونه آماری

روش جمع آوری اطلاعات

متغیرهای تحقیق و اصلاح داده ها

اصلاح داده ها

روشهای آماری مورد استفاده

خلاصه فصول گذشته

نتایج حاصل از آزمون تحقیق

لینک کمکی