پروژه آمار بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروژه آمار بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران :فرمت فایل word(قابل ویرایش)

تعدادصفحات:43

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بیان مسئله:

عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج:

الف - عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد

ب - عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج

ج – عوامل موثر بر افزایش و کاهش میزان ازدواج

د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد

ه- عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه

اهداف:

هدف کلی:

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

اهداف اختصاصی:

اهداف کاربردی:

فرضیات:

روش تحقیق:

سن زن در اولین ازدواج + سن زن – 1379 = سال ازدواج

نمونه گیری:

ملاحظات اخلاقی:

پیش آزمایی:

نتیجه بررسی:

تحلیل داده ها:

بررسی وضع موجود :

مقایسه اختلاف سن زوجین و سال ازدواج

برآورد رقمی:

برآورد شرایط ایده آل:

پیشگیری:

لینک کمکی