بررسی و مطالعه بیماریهای باکتریایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی و مطالعه بیماریهای باکتریایی :

فرمت فایل word(قابل ویرایش)

تعدادصفحات:28

بررسی و مطالعه بیماری های باکتریایی

میکروب ها و بیماری

ایجاد ارتباط با فرضیه های کخ

بیمارنامه و ارتباط پیشرفته با فرضیه های کخ

اولین معیار : اجتماع میکروبی در آسیب بیماری

معیار دوم : جدا کردن باکتری از کشت خالص

معیار سوم

سومین معیار که باکتری عامل بیماری جدا شده از انسانها و حیوانها را نشان می دهد معیار سوم می گوید باکتری جدا شده از کشت خالص باید هنگامی که به انسان یا حیوان تلقیح می شود ایجاد بیماری کند توضیح این معیار از تمام معیارهای کخ مشکل تر است یکی از منتقدین این معیار خود کخ می باشد کمتر از دو سال بعد از ارائه معیارهایش او هنوز گرفتار این موضوع بود .

معیار چهارم

جدا کردن باکتری ها از حیواناتی که به طور تجربی آلوده شده اند هر کدام که با سه معیار قبلی منطبق باشد احتمالا برای مطابقت با معیار چهارم مشکلی ندارد معیار چهارم مهم است

مشکل انتقال بیماری میکروب زیاگان :

مفاهیم بیماری :

تنوع برهم کنشهای انسان – میکروب

فرضیه هایی از واکنش میان میکروب و انسان :

اصطلاحات :

عوامل موثر در بیماری زایی : virulence or pathogenicity

فرصت طلبها

واژهایی که حد بین میزبان و انگل را مشخص می کند

اندازه گیری عفونت زایی و بیماری زایی

مدل حیوانی

مدلهای جانوری به غیر از انسان

معیارهای محاسبه ای

نمونه های محیط بافتی و محیط اندامی

محیط بافتی :

محیط های اندام

اطلاعات مفید در مورد آسیب شناسی بیماری

کادر 2 – 2 آزمایش تاسکیجی

کادر 3 -2 یک مدل حیوانی ناهنجار

لینک کمکی