طرح توجیهی تولید سوسیس و کالباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طرح توجیهی تولید سوسیس و کالباس :

معرفی محصول

مشخصات محل اجرای طرح

میزان اشتغال زایی طرح

خلاصه مدیریتی / اجرایی

1- تجزیه و تحلیل صنعت

الف – تجزیه و تحلیل محیطی

· محیط کسب و کار

· فرهنگ ( اعتقادات مذهبی , فرهنگ مصرف , آداب و رسوم )

· اقتصاد

· تغییرات جمعیتی

ب- تجزیه و تحلیل بازار

بررسی روندهای بازار

· ساختار بازار

· بررسی رقبا

· تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا

· بررسی فرصت صادرات و واردات محصول

تجزیه و تحلیل فنی

دورنمای شرکت / شرح کسب و کار

معرفی محصولات

  • مزیت های رقابتی محصولات

· معرفی آمیخته بازاریابی محصولات

برنامه عملیاتی و تولید

فنآوری و روش تولید مناسب

مراحل و فرآیند تولید

  • نمودار فرآیند تولید

· برآورد منابع تولید مورد نیاز برای یک سال

· روش و محل تامین منابع تولید

· مواد اولیه و بسته بندی

· برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

· برآورد امکانات و تاسیسات مورد نیاز طرح

ماشین آلات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی

حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم

آب و برق و سوخت

تعمیرات و نگهداری

برنامه بازاریابی

  • ارزیابی آینده بازار

راهبردهای بازاریابی

  • قیمت گذاری

· تبلیغات

· شیوه فروش

· توزیع

1- ساختار سازمانی

ب ارزیابی و مدیریت خطر پذیری رنامه زمان بندی و عملیات

برآورد سرمایه ثابت

  • هزینه تولید سالانه:

درآمد طرح

تعیین درصد فروش در نقطه سر به سر

سود و زیان ویژه (به هزار ریال):

ارزش افزوده خالص و ناخالص

بازده طرح

بازده کل دارایی

سرمایه ثابت سرانه

سرانه کل سرمایه گذاری

نرخ بازدهی سرمایه

دوره برگشت سرمایه

برنامه طرح و توسعه

مولفه های موثر در ارزیابی فنی طرح کسب و کار

چگونگی انجام ارزیابی فنی طرح کسب و کار

چگونگی اجرای ارزیابی اقتصادی طرح های کسب و کار

لینک کمکی