فرازهایی از نهج البلاغه در قالب تعداد 99 حكمت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فرازهایی از نهج البلاغه در قالب تعداد 99 حکمت :

چکیده مطلب:
فرازهایی از نهج البلاغه در قالب تعداد 99 حکمت و شامل عبارت ها و تفسیرهای اجتماعی و مذهبی:
الف- خوبی ها
1- همانا ارزشمندترین بی نیازی عقل است ,‌
2- و بزرگ ترین فقر بی خردی است .
3- و ترسناک ترین تنهایی خودپسندی است .
4- و گرامی ترین ارزش خانوادگی , اخلاق نیکوست.
ب- هشدارها
1- پسرم ! از دوستی با احمق بپرهیز , چرا که می خواهد به تو نفعی رساند اما دچار زیانت می کند.
2- از دوستی با بخیل بپرهیز , زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
3- و از دوستی با بدکار بپرهیز , که با اندک بهایی تو را می فروشد.
4- و از دوستی با دروغگو بپرهیز , که او به سراب ماند: دور را به تو نزدیک , و نزدیک را دور می نمایاند.

لینک کمکی