كمپاس و كاربردهای آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کمپاس و کاربردهای آن :

مهارت در استفاده از ابزار های زمین شناسی برای زمین شناس امروز بسیار مهم و اساسی به نظر می رسد و می تواند او را در برداشت های صحرایی بسیار کمک نماید. کمپاس یکی از وسایل اصلی زمین شناسان در برداشت های صحرایی می باشد که مهارت در استفاده از آن می تواند یک زمین شناس حرفه ای را در رسیدن به هدفش کمک نماید. کمپاس توسط بسیاری از زمین شناسان برای نقشه برداری صحرایی از موضوعات زمین شناسی استفاده می شود. زمین شناسان بیشترین استفاده را از کمپاس برانتون می کنند اما باستان شناسان, مهندسین محیط زیست و نقشه برداران نیز از قابلیت های این وسیله استفاده می نمایند. کمپاس برانتون در واقع یک قطب نماست که به دلیل داشتن شیب سنج و قابلیت حمل راحت به سایر قطب نماها برتری دارد و می تواند به هر دو روش نشانه روی کمری و چشمی مورد استفاده قرار گیرد.

کمپاس و کاربردهای آن
فهرست:
-کمپاس و کاربرد های آن
- کمپاس برانتون ( قطب نمای جیبی )
- ساختمان کمپاس برانتون( 1. بخش بدنه اصلی و 2.درپوش و 3. بازوی بلند نشانه روی)
- مقیاس های آزیموت و بیرینگ برای تعیین جهات جغرافیایی
- نگهداری و تنظیمات کمپاس
- انحراف مغناطیسی و تصحیح کمپاس
- تعیین انحراف مغناطیسی
- تنظیم انحراف مغناطیسی در کمپاس
- کارآیی کمپاس ( 1. اندازه گیری موقعیت ساختار های خطی و 2. اندازه گیری زاویه پیچ برای عناصر خطی و 3. اندازه گیری زوایای قائم, ارتفاع و فاصله و 4. اندازه گیری ضخامت حقیقی لایه ها و 5. اندازه گیری موقعیت صفحات و 6. بدست آوردن موقعیت یک خط مابین دو نقطه و 7. اندازه گیری موقعیت یک صفحه با تکنیک دو خط و 8. تعیین دو نقطه هم ارتفاع و 9. تعیین موقعیت با استفاده از کمپاس و نقشه)

لینک کمکی