گزارش كارآموزی منطقه طزره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن گزارش کارآموزی منطقه طزره :

منطقه طزره با وسعت 34 کیلومتر مربع بخشی ازدامنه جنوبی رشته کوه البرز را تشکیل می دهد که در فاصله 70 کیلومتری شمال غرب شاهرود واقع شده است. مجموعه معادن این منطقه شامل معادن موسوم به معدن بزرگ طزره, معدن کلاریز و معدن رزمجا است. که توضیحات مربوط به هر معدن به تفصیل خواهد آمد. اما به طور کلی لایه های قابل استخراج شامل لایه های 5 K و 10 K و19 Kو 23 K و21 K و10P است. شیب لایه ها 30 تا 55 درجه و ضخامت آنها 4/0 تا 8/1 متر و جنس کمر بالا ماسه سنگ و جنس کمر پایین آن ها سیلت استون است.
استخراج ذغالسنگ عمدتاً به روش جبهه کار طولانی و پلکانی معکوس می باشد و طول متوسط کارگاه های استخراج حدود 100 متر است. پس از استخراج مواد معدنی به وسیله نوار و لکوموتیو به بیرون برده می شود. در حال حاضر بهره برداری از ذخایر معدن توسط بخش دولتی و خصوصی انجام می گیرد.

گزارش کارآموزی منطقه طزره
فهرست:
- مقدمه
- مراحل تبدیل یک کانسار به معدن
- پی جویی واکتشافات سطحی
- ذغال سنگ و مراحل بازیابی ذغال
- لایه های نام گذاری شده با حرف K
- لایه های نامگذاری شده با حرف P
- ذغال سنگ مطلوب
- درجه ذغال شدگی
- لیگنیت - آنتراسیت – گرافیت
- کیفیت ذغال
- خاکستر VC
- مارک ذغال
- خاکستر - گوگرد - فسفر - پلاستیسیته - وزن مخصوص
- عملیات تغلیظ
- جدا کردن ذرات از هم بر اساس قطر آن ها
- جدا کردن توسط محلول های سنگین (الف ) آنالیز با توری و ب ) آنالیز توسط محلول های سنگین و ج ) فلوتاسیون )
- ایمنی در معدن
- دستگاه گریزومتر
- گاز خیزی منطقه طزره
- دستگاه 7C10 گ س 10 - دستگاه 7C8 گ س 8 - دستگاه ( l12 )
– تهویه -
نگهداری در معدن
- آب کشی در معدن طزره
- شبکه تونل های معدن طزره
- قسمت های مختلف معدن طزره : ( قسمت های فعال )
- زمین شناسی طزره از سال 68
- مقایسه کار زمین شناسی سطحی و عمقی
- رسم خطوط هیپسومتریک
- چگونگی اکتشاف معدن
- شیب لایه های منطقه طزره
- وینچ
- انواع نقشه های معدنی
- استفاده از دستگاه نیوو برای رپر زدن دیواره تونل
- دستگاه دیستومات
- امتحان صحت رپر
- بدست آوردن رپر جدید بدون دوربین
-کار در اکلن نوار با آرک های 9.2 ( نقشه برداری )
--مراحل پیشروی
- کنویر (ناو زنجیری ) (Convear)
-استخراج در شیب های کم
- روش استخراج پیشرو و پسرو
- مراحل کار استخراج ذغال و حمل و نقل آن
- مراحل بارگیری
- مراحل باربری

لینک کمکی