موتورهای جستجو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن موتورهای جستجو :


در سال 2000 حدود یکصدمیلیون پایگاه وب بر روی شبکه جهانی اینترنت وجوددارد و پیش بینی می شود که تنها پس از گذشت 2 سال , در سال 2002 به 250 میلیون پایگاه برسد. با رشد تصاعدی حجم اطلاعات , یافتن اطلاعات موردنظر در این دریای پهناور کار مشکلی است و بکارگیری ابزارهای جستجوی مناسب یکی از ضروریات کار باشبکه می باشد.
موتورهای جستجو از سال 1994 مورداستفاده قرار گرفتند. در ابتدا فعالیت آنها فقطجستجو در وب بود ولی با گذشت زمان , خدمات دیگری از جمله فروش کالا, اجاره فضای وب و پست الکترونیک , تحلیل سایتها و... به فعالیت آنها اضافه شد

لینک کمکی