جلد هفتم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide عنوان : The Reading Comprehension & Essays GRE Strategy

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جلد هفتم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guide عنوان : The Reading Comprehension & Essays GRE Strategy :

جلد هفتم مجموعه Manhattan GRE Strategy Guideبا عنوان : The Reading Comprehension & Essays GRE Strategy Guide

مجموعه کتاب های Manhattan GRE Strategy Guide شامل جلد می باشد که توسط افراد بسیار باتجربه نوشته شده است. با جرات می توان گفت کسانی از این مجموعه استفاده کنند در آزمون GRE موفق خواهند شد. به جهت کامل و جامع بودن این مجموعه, استفاده از آن برای داوطلبان شرکت در آزمون جی آر ای به شدت توصیه می شوند.
جلد هفتم این مجموعه شما را جهت پاسخ دادن به سوالات مربوط به مباحث ” درک مطلب و متون ” در آزمون جی آر ای راهنمایی می کند.

لینک کمکی