مقاله با عنوان ارزیابی انطباق چوب و مواد سلولزی یك الزام قانونی یا یك ضرورت؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله با عنوان ارزیابی انطباق چوب و مواد سلولزی یک الزام قانونی یا یک ضرورت؟ :

چکیده:
ارزیابی انطباق (بازرسی) فرآیندیست نظارتی که توسط مراجع ذیصلاح به منظور حفظ منافع ذینفعان به انجام میرسد. یکی از نمونه های بارز و تجربه شده در فرآیند ارزیابی انطباق, بازرسی در صنعت خودرو در حوزه خودروهای ساخت داخل و خودروهای وارداتی می باشد. اما خلا موجود در این فرآیند تصدیق و صحه گذاری بر محموله های وارداتی به کشور بود که با ایــجاد
مکـــانیزم بـــررسی تطابق تولید سازندگان و واردکنـــندگان تحـــت عنـــوان (Conformity Of Product) COPمرتفع تخلفات گردید. نتیجه حاصله از بازرسی ها استخراج تعداد زیادی از مغایرتها و ی بود که عمدا و یا سهوا از سوی واردکنندگان و یا سازندگان مشاهده میگردید.

لینک کمکی