شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله :

شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق
جامعه آماری
روش تحقیق
فصل دوم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
زلزله
اثرات کلی زمین لرزه ها
الف) حرکات مستقیم سازه ها
ب) گسل های سطحی زمین
ج) امواج جزر و مدی
د) جاری شدن سیل آتش سوزی, انفجار و غیره
چگونه زلزله بر ساختمانها اثر می کنند
عوامل تشدید کننده آسیب پذیری ساختمان
مطالعه بافت بیرونی روستا و شهر
پراکندگی و تراکم واحد روستایی و شهری
بررسی تأثیر روابط اجتماعی در بافت روستا و شهر
مطالعه کالبدی بافت روستا و شهر
آشنایی با سازه های شهری و روستایی
سازه های آجری
سازه های فلزی
سازه های مرکب فولادی و بتن مسلح
سازه های بتن مسلح
اهداف مقاوم سازی
آسیب پذیری قابل پیش بینی
مقاوم سازی لرزه ای سازه های با مصالح بنایی
روش های مقاوم سازی
انتقادات
پیشنهادات
چرخه مدیریت بحران
1- مرحله پیش گیری
2- مرحله آمادگی
الف) آمادگی در برابر خطر
ب) تخفیف خطر
ج) جلوگیری از خطر
3- مرحله مقابله
4- مرحله بازسازی
آمادگی برنامه های ترویجی
نتیجه گیری
منابع

مقدمه
همانطور که مستحضر هستید, ایران یکی از 10 کشور بلاخیز جهان است که هر ساله خسارات مادی و جانی بسیار سنگین را متحمل می شود.
اکثر زلزله های گذشته ایران بیشتر از ماهیتی روستایی برخوردار بوده و سازه های آسیب دیده و خراب شده عموماً ساز های یک طبقه خشتی, سنگی, آجری و از نظر سکونت به صورت تک خانوار بوده اند.
بعد از وقوع این زلزله ها, عملیات امداد و نجات به صورت خودامدادی و با وسایل ابتدایی نظیر بیل و کلنگ صورت می گرفته و به ندرت نیاز به عملیات پیچیده جستجو با کمک تجهیزات مکانیکی پیشرفته بوده است.
متأسفانه در حال حاضر در صورت وقوع زلزله در هر یک از شهرهای بزرگ لرزه خیز ایران مثلاً تهران, تبریز, مشهد با توجه به آسیب پذیری لرزه ای سازه های ساختمانی آنها, ابعاد خرابیهای سازه ای بسیار گسترده و تعداد افراد محبوس در آوارهای ایجاد شده, بسیار زیاد خواهد بود که اهمیت شناسایی تیپ لوژی سازه های آسیب پذیر در مناطق شهری و روستایی را بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد.
با شناسایی سازه های آسیب پذیر و تخریب و بازسازی مجدد آنها می توان از برزو فاجعه ای انسانی تا حد زیادی کاست.

بیان مسئله
عنوان تحقیق شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله می باشد. به طور جزئی و دقیق تر یعنی بیان نارسایی های محدوده مورد مطالعه در برابر زلزله, راهکارهای تدوین تدابیر اصولی در جهت رسیدن به یک الگوی صحیح و مقاوم در برابر زلزله و بررسی این موضوع در سه دوره قبل, حین و بعد از حادثه.

اهمیت و ضرورت تحقیق
در کشور ما به اصول ساخت و ساز توجه خاصی نمی شود, هرکس با هر سلیقه و با هر تحصیلاتی اقدام به ساخت و ساز مسکن می نماید که نتیجه آن خانه های غیرمقاوم و غیراستانداردی است که هر لحظه جان افراد بی گناه را تهدید می کند.
در این تحقیق سعی شده به شناسایی تیپ لوژی سازه های آسیب پذیر در مناطق شهری و به خصوص روستایی بپردازیم تا شاید با خواندن این مطالب اندکی به فکر فرو برویم که براستی چرا به این امر مهم و حیاتی که یکی از اساسی ترین نیازهای ما به شمار می رود, توجه بیشتری ننموده ایم و شاید بتوانیم نگاه مسئولان مربوطه را به اهمیت هرچه بیشتر ساخت و ساز و تدوین اصول و قوانینی در جهت بهتر ساختن خانه ها, جلب نماییم.

لینک کمکی