پرسشنامه مدیریت دانش در حوزه توسعه محصول جدید (NPD)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه مدیریت دانش در حوزه توسعه محصول جدید (NPD) :

عنوان : پرسشنامه مدیریت دانش در حوزه توسعه محصول جدید (NPD)
حوزه کاربرد: مهندسی صنایع, مدیریت
تعداد صفحات: 5 صفحه

این پرسشنامه مشتمل بر 40 سوال (5 سوال جامعه آماری و 35 سوال مربوط به شاخص های موثر) می باشد که با در نظر گرفتن 3 حوزه دانشی خاص از رفرنس های معتبر استخراج شده اند. پرسشنامه مذکور دارای روایی و پایایی بالا بوده و آلفای کرونباخ این پرسشنامه 98% می باشد.
اطمینان داریم که کیفیت و محتوای مطالب, مقالات, دستورالعمل ها, آیین نامه ها, پرسشنامه و طرح های توجیهی ارائه شده توسط تیم مدیران سیگما شما را مجذوب خود خواهد کرد, چرا که به کیفیت و محتوای مطالب و مقالات خود ایمان داریم.
فایل های ارائه شده برای این پرسشنامه به صورت Word و PDF در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در صورت خرید این پرسشنامه, علاوه بر دسترسی به لینک دانلود, فایل توسط ایمیل بصورت پیوست (Attachment) نیز برای شما ارسال خواهد شد.

لینک کمکی